Thứ Năm, ngày 29 tháng 3 năm 2012

Giáo trình marketing căn bản


Giáo trình marketing căn bản

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Huyền (chủ biên)

Chương 1: Khái quát chung về Marketing
Chương 2: Thị trường và nghiên cứu thị trường
Chương 3: Chính sách sản phẩm
Chương 4: Chính sách giá cả
Chương 5: Chính sách phân phối
Chương 6: Chính sách xúc tiến hỗn hợp.


Tài liệu không mới, hy vọng sẽ giúp cho các bạn cần^^

Định Dạng: PDF
Dạng nén: RAR
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Download: [ Click Here ] Pass: tailieumarketing.com
Marketing căn bản

2 nhận xét:

Bộ tài liệu rất đơn giản, xúc tích và có tính ứng dụng rất cao.

cảm ơn bạn nhìu nhé !!!!!

Đăng nhận xét