Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Lập và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh


Đôi nét về tác giả :
Tài liệu marketing “LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH “ được thiết kế bởi : Makoto TAKE
Chuyên gia trong việc hỗ trợ sáng lập công ty.
Giám đốc , Pantel international
Giáo sư thỉnh giảng tại đại học Waseda    

 
                                                                     

                                                           Nội Dung Tài Liệu Marketing
Mục tiêu của tài liệu
-         Nắm bắt được những giá trị cốt lõi trong việc lập và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh ( KHKD).
-         Chuyển hướng công việc kinh doanh để kinh doanh phát triển và giảm rũi ro.
-         Làm thế nào để triển khai kế hoạch và đạt được mục tiêu.
Cấu trúc tài liệu
-         Các bước chuẩn bị cho công việc kinh doanh mới và cách thiết lập kế hoạch kinh doanh. ( Nghiên cứu tình huấn 1)
Để chuẩn bị cho việc khởi nghiệp kinh doanh hay điều chỉnh kế hoạch cho việc kinh doanh, chúng ta phải đì tìm những câu trả lời nào ? những câu trả lời giúp cho chúng ta tránh được những rũi ro và nắm bắt được những cơ hội nào trong tương lai ?
Trong phần này tác giả sẽ miêu tả bằng một ví dụ cụ thể do tác giả sáng lập và phát triển.
-         Các thức điều hành công việc kinh doanh ( nghiên cứu trong những tình huấn thực tế )
Các hoạt động bổ sung được đưa ra trong quá trình điều hành công ty, kết quả kinh doanh dùng để đánh giá và làm thế nào để công việc kinh doanh vững mạnh hơn.
-         Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như thế nào ?    
Làm thế nào để đánh giá công việc kinh doanh, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như thế nào , để cho doanh nghiệp vững mạnh và ít rũi ro hơn. Tất cả điều được giải thích qua các tình huấn.

Một số lưu ý về tài liệu
* Tài liệu marketing “LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH” được thực thực hiện thông qua phương pháp luận tổng quát và nghiên cứu tình huống.
* Tình huống được xem như là ví dụ minh họa, giúp bạn hiểu sâu hơn và thực tế hơn.
Tài liệu không phải nhằm mục đích hướng dẫn bạn làm theo cách tương tự như đã nêu trong các tình huống.
* Hoan nghênh các bạn tham gia việc chia sẽ tình huống của mình, thành công hoặc thất bại trong hoạt động kinh doanh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét