Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Quy trình marketing trong hoạch định kế hoạch kinh doanh

QUY TRÌNH MARKETING TRONG HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH MARKETING

Ứng dụng quy trình Marketing trong hoạch định kế hoạch marketing   

Nội Dung Tài Liệu:

Phần 01: Nắm được mục tiêu khóa học và mục tiêu năng lực
1/ Nắm được khái niệm cơ bản và phương pháp Marketing của marketing 1 cách thực tiễn để có  thể áp dụng vào thực tiễn kinh doanh.
2/ Nhân biết được tình hình kinh doanh hiện tại, các vấn đề còn tồn tại và mục tiêu phát triển năng lực của học viên.
3/ Xây dựng kế hoạch Marketing dựa trên thực trang kinh doanh của học viên

Phần 2 : Nắm được những nguyên lý Marketing căn bản ( Quan niệm và phương pháp)
1/ Khái niệm cốt lõi và vai trò  của Marketing trong hiệu quả kinh doanh
2/ Quy trình quản lý Marketing

Phần 3 : Nắm được quy trình quản lý Marketing thực tiễn
  1. Phân tích cơ hội Marketing

I.                    Phân tích hoàn cảnh ( Môi trường vĩ mô)
II.                 Phân tích thị trường khách hàng
III.               Phân tích kênh phân phối
IV.              Phân tích các đối thủ cạnh tranh
V.                 Phân tích doanh nghiệp
  1. Phát triển chiến lược Marketing và chương trình Marketing hỗn hợp

I.                    Xây dựng mục tiêu Marketing
II.                 Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm ( STP)
III.               Xây dựng chương trình Marketing hỗn hợp 4P

  1. Xây dựng chương trình hành động Marketing

I.                    Xây dựng chương trình hành động
II.                 Phân bổ ngân sách
III.               Xây dựng chươg trình kiểm soát

1 nhận xét:

có định hướng chiến lược marketing trong tương lai không ad ơi

Đăng nhận xét