Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Tài liệu Marketing : Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

1.Kiến thức cơ bản về chiến lược
a. Chiến lược là gì ?
b. Năm yếu tố của chiến lược kinh doanh
i. Phân tích yếu tố chiến lược
ii. Chiến lược dựa trên yếu tố thị trường
iii.Chiến lược dựa vào nguồn lực kinh doanh
iv. Ba phương hướng tạo sự khác biệt
v. Giao tiếp thương hiệu
vi.Phân đoạn khách hàng và khách hàng mục tiêu
c.Cấu trúc của chiến lược
2. Xây dựng chiến lược
a. Quy trình xây dựng chiến lược
b. Phân tích môi trường kinh doanh
i. Phân tích môi trường bên ngoài
ii.Phân tich môi trường nội bộ
c. Tiếp cận hình ảnh trong tương lai
i.Phân tích khả năng cạnh tranh
ii.Phân tích vị thế
iii.Lĩnh vực kinh doanh và tầm nhìn
d. Tiếp cận giải quyết vấn đề
i. Phân tích SWOT
ii. Đưa ra phương án chiến lược
iii. Lựa chọn chiến lược

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một phần bộ tài liệu Marketing
1.1   Định nghĩa về chiến lược kinh doanh
Giá trị + giá thành= lợi ích
1.2   5 yếu tố trong chiến lược cạnh tranh
1.2.1          So sánh với cạnh tranh và suy nghĩ mang tính đối chiếu
1.2.2          Không tự thỏa mãng mà được khách hàng đánh giá cao
1.2.3          Không chiến đấu trong vô vọng mà phải tạo ra sức mạnh
Định vị + Khác biệt hóa + Nguồn lực + Thông Điệp+ Khách hàng
1.3   Phân tích yếu tố chiến lược
Vị thế thị trường 
        Chỉ có công ty mình kinh doanh được trên thị trường?
Khác biệt hóa
Điểm khác biệt rõ ràng
Nguồn lực kinh doanh của công ty
Có nguồn lực riêng tạo ra sự khác biệt
Thông điệp
Thông điệp bán hàng mà chỉ mình có thể nói
Có dễ hiểu không
Khách hàng
        Khách hàng có cảm nhận được giá trị
Ví dụ :
Vị thế thị trường 
Khác với công ty khác ở điểm nào ?
Khác biệt hóa
        Làm hài lòng bằng cách nào
Nguồn lực kinh doanh của công ty
        Tại sao có thể làm khác với công ty khác.
Thông điệp
        Điều gì đang làm hài lòng khách hàng
Khách hàng
        Đối tượng khách hàng là ai
1.2.1 Chiến lược dựa trên vị thế của thị trường
Ba chiến lược cơ bản
Chí phí thấp
Khác biệt hóa
Tập trung
Xát định vị thế trên thị trường Kotler
Người lãnh đạo
Người thử thách
Người theo sau
Kẻ theo đuôi
Giá trị mục tiêu của Koopman
Độc quyền : 73,9 %
Có vị trí ổn định : 41,7 %
Có sức ảnh hưởng : 26,1 %
Các đối thủ : 19,3 %
Nhận thức 10,9 %
Tồn tại : 6,8 %
Chiến lược của Lancheste
Chiến lược kẻ mạnh
        Tổng hợp và thích hợp ( Làm vô hiệu hóa chiến lược của kẻ yếu)
Chiến lược của kẻ yếu
        Tập trung, tạo sự khác biệt

1 nhận xét:

sao không chi tiết từng yếu tố hơn nữa vậy ad, đọc vậy vẫn không hiểu gì hết.

Đăng nhận xét