Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Chiến lược quan hệ công chúng


Chiến lược quan hệ công chúng

1-Thiết lập mục tiêu marketing
a. Xây dựng tính nhận thức (Công ty, thương hiệu,sản phẩm, dịch vụ)
b. Xây dựng độ tin cậy
c.  Động viên, khuyến khích lực lượng bán hàng và đại lý.
d. Cắt giảm chi  phí xúc tiến
2-Lựa chọn thông điệp và phương tiện hoạt động PR
a.  Tìm kiếm và phát triển một câu chuyện điểm hình về sản phẩm
b.  Phát triển cơ hội PR
                                                            1.      Sự kiện, hoạt động từ thiện, trao học bổng
                                                            2.      Tổ chức tiệc khai trương, giới thiệu ( về sản phẩm, dịch vụ mới)
                                                            3.      Chiến dịch
c.  Phát triển và duy trì mối quan hệ cá nhân thường xuyên với biên tập của các phương tiện truyền thông.
3-Thực hiện chương trình PR và đánh giá kết quả
a.  Đo lường số lượng quản cáo trên phương tiện truyền thông
b. Kết quả của hoạt động PR: nhận thức, hiểu biết, thay đổi thái độ và đóng góp vào doanh thu/lợi nhuận. Đánh giá sự thay đổi trong nhận thức về công ty , thương hiệu và sản phẩm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét