Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Chiến lược quảng cáo

Chương trình quảng cáo
1- Xây dựng mục tiêu của hoạt động quảng cáo
a.Quảng cáo thông tin
b.Quảng cáo thuyết phục
c.Quảng cáo nhắc nhở
2- Quyết định ngân sách cho quản cáo
3- Lựa chọn thông điệp quảng cáo
a. Sự tiếp nối của thông điệp
b. Đánh giá và lựa chọn thông điệp
c.  Xem xét lại trách nhiệm xã hội
4-  Quyết định về phương tiện truyền thông
a.  Quyết định về phạm vi, sự thường xuyên và tầm ảnh hưởng
b.  Lựa chọn những phương tiện truyền thông chính
c.  Lựa chọn phương tiện truyền thông cụ thể
5-  Quyết định về thời gian lên song trên phương tiện truyền thông
a. Vấn đề lên kế hoạch vĩ mô
b. Vấn đề lên kế hoạch vi mô
6-  Quyết định về phân bổ truyền thông theo địa lý
7-  Đánh giá mức độ hiệu quả của quảng cáo
a.   Điều tra hiệu quả của truyền thông
b.  Điều tra về hiệu quả của doanh thu


Công cụ quảng cáo

Phương tiện
Loại phương tiện
1
Quảng cáo in
Báo, tạp chí
2
Quảng cáo qua song
Đài, tivi, truyền hình cáp
3
Quảng cáo truyền thông
Điện thoại, fax, internet
4
Quảng cáo ngoài trời
Panô, Áp phích
5
Quảng cáo trên phương tiện giao thông
Áp phích tại nhà ga, trên tàu, taxi, xe buýt, máy bay
6
Quảng cáo qua thư trực tiếp
Bưu thiếp, thư, phụ trương, lịch
7
Quảng cáo POP
Biểu trưng ( băng rôn)
8
Khác
Danh bạ điện thoại, lịch, quảng cáo trên xe, trên đường, tờ chương trình của nhà hát, internet …

0 nhận xét:

Đăng nhận xét