Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Chương trình marketing trực tiếp

Chương trình marketing trực tiếp

1- Định nghĩa marketing trực tiếp
 Là một hệ thống marketing tương tác lẫn nhau, trong đó sử dụng một hay nhiều phương tiện quản cáo để tác động tới sự phản hồi hoặc giao dịch có thể đo lường được của khách hàng tại bất kỳ một khu vực nào.
a. Marketing chào hàng trực tiếp
Có nhiều cách để chào hàng như thư trực tiếp, điện thoại, Tv, Internet….
b. Marketing quan hệ  trực tiếp
Đây là cách để duy trì và cũng cố mối quan hệ với khách hàng thông qua việc thiết lập cơ sở dữ liệu về khách hàng, làm quen với khách hàng và cung cấp cho khách hàng với những dịch vụ riêng biệt

2- Phát triển cở sỡ dữ liệu về khách hàng
a.       Cơ sở dữ liệu về khách hàng là tổng hợp dữ liệu đã được sắp xếp về từng khách hàng hay toàn bộ. Cơ sở dữ liệu này có thể được sử dụng cho các mục đích marketing như để dẫn đầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hay duy trì mỗi quan hệ với khách hàng.
b.      Marketing dựa trên cơ sở dữ liệu là quá trình xây dựng, duy trì và sử dụng cơ sở dữ liệu về khách hàng với mục đích liên lạc và giao dịch.
c.       Các công ty sử dụng cơ sở dữ liệu của mình theo 4 cách.
1.      Xác định triển vọng /khách hàng tiềm năng
2.      Quyết định khách hàng nào nên chào hàng cụ thể.
3.      Củng cố lòng trung thành của khách hàng
4.      Khôi phục lại việc mua hàng của khách hàng
3-  Qui trình về chiến lược marketing trực tiếp
Nhà marketing trực tiếp cần phải giải quyết những vấn đề sau
1.      Mục đích nhằm để:
Nhân được đơn đặt hàng từ khách hàng
Phát triển và củng cố mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại
2.      Xác định thị trường mục tiêu và khách hàng tiềm năng
3.      Lập chiến lược phát triển khách hàng
a.       Danh sách khách hàng
b.      Nội dung của đơn chào hàng ( sản phẩm, dịch vụ, giá cả)
c.       Phương pháp phân phối và giao hàng
d.      Truyền thông ( thư trực tiếp, điện thoại, đài, Tv, trực tuyến)
e.       Thông điệp
4-  Kiểm tra các thành phần marketing trực tiếp
Nhằm để phân tích giữa chi phí và hiệu quả để nâng cao tỷ lệ phản hồi và tỷ suất lợi nhuận thông qua việc kiểm tra tính hiệu quả của cách thức và giá trị được chuyển đến khách hàng.
5- Đo lường/ đánh giá sự thành công của chiến dịch
a. Đánh giá doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn
b. Đo lường giá trị đem lại cho khách hàng trong dài hạn và duy trì, củng cố mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét