Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Hoạch định chương trình hàng động marketing

I.    Hoạch định chương trình hành động
1-Hoạch định các chiến lược cụ thể cho marketing hổn hợp( 6w2h)
2-Chỉ định người chiệu trách nhiệm  cho từng nhân tố trong chiến thuật marketing hổn hợp.
3-Liệt kê các hoạt động cần thiết cho từng chiến thuật marketing hỗn hợp.
4- Phân bổ hành động
5-Lên lịch trình cho cá nhân chương trình hành động ( hành động cho 12 tháng/54 tuần)
6-Nhập ngày bắt đầu hành động, ngày kiểm tra và hoàn thành tạm thời
II.  Phân bổ ngân sách
1.      Doanh thu, chi phí, lợi nhuận
a.       Doanh thu
b.      Chi phí
c.       Lợi nhuận
2.   Phân bổ ngân sách
1)      Các hoạt động marketing theo sản phẩm, thị trường, khu vực, kênh phân phối
2)      Chức năng marketing theo sản phẩm, dịch vụ, giá cả, kênh phân phối, lực lượng bán hàng, xúc tiến và quảng cáo.
III.   Lập chương trình kiểm soát
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Chương trình hành động về chiến lược marketing hỗn hợp.
                                                                                                                        Tên : ……..
Giai đoạn
Mục tiêu

Thị trường mục tiêu


Vấn đề ưu tiên về chiến lược


Marketing hỗn hợp
  1. Sản phẩm
  2. Giá
  3. Phân phối
  4. Xúc tiếnKế hoạch hành động cả năm ( 52 tuần)
Stt
Thời gian
Nội dung
Người chiệu trách nhiệm

Bắt đầu
Kết thúc


Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
………

II. Báo cáo lãi lỗ
1- Doanh thu, chi phí, lợi nhuận
  1. Doanh thu
  2. Chi phí
  3. Lợi nhuận gộp
  4. Chi phí
  5. Lợi nhuận hoạt động

2- Ngân sách theo từng yếu tố của marketing
3- Ngân sách theo chức năng của marketing
Chức năng hoạt động
Giá trị
Tỷ lệ thành phần %
Chức năng hoạt động
Giá trị
Tỷ lệ thành phần ( %)
SpNghiên cứu marketing

Phát triển sản phẩm

Cải tiến dịch vụ


Thị trườngĐiều chỉnh giá

Phát triển kênh phân phối

Phát triển logistics


Kênh PPBán hàng cá nhân

Xúc tiến bán hàng

Quảng cáo


Khu vựcMarketing trực tiếp

PR

Hệ thống thông tin


Tổng cộngTổng CộngIII.Xây dựng chương trình kiểm soát (các loại kiểm soát marketing)

Loại kiểm soát
Chiệu trách nhiệm chính
Mục đích của kiểm soát
Tiếp cận
1- Kiểm soát kế hoạch hằng năm
Quản lý cấp cao
Quản lý cấp trung
Để kiểm tra xem kết quả dự định có thể đạt được hay không
·     Phân tích doanh thu
·     Phân tích thị phần
·     Phân tích chi phí cho doanh thu
·     Phân tích tài chính
2- Kiểm soát tỷ suất lợi nhuận
Kiểm soát viên marketing
Để kiểm tra xem công ty đang lãi hay lỗ
Phân tích tỷ suất lợi nhuận qua:
·     Sản phẩm
·     Phạm vi
·     Khách hàng
·     Phân đoạn thị trường
·     Kênh phân phối
·     Qui mô của đơn hàng
3- Kiểm soát tính hiệu suất
Quản lý nhân viên và dây chuyền
Kiểm soát viên marketing
Để đánh giá và cải tiến hiệu quả sử dụng vốn và tác động của chi phí cho marketing
Tính hiệu suất của :
·     Người bán hàng
·     Quảng Cáo
·     Xúc tiến bán hàng
·     Phân phối
4- Kiểm soát chiến lược
Quản lý cấp cao
Kiểm toán viên marketing
Để kiểm tra xem công ty có đang theo đuổi cơ hội tốt nhất trên thị trường hay không.
Công cụ đánh giá tính hiệu quả của marketing
·     Kiểm toán marketing
·     Đánh giá sự vượt trội của marketing
·     Đánh giá hành vi đạo đức của công ty

Bối cảnh chiến lược marketing- 2 ( Hoạch định chiến lược và chương trình marketing) Người chiệu trách nhiệm.

Mục tiêu

STP

4ps

Chương trình hành động (6w2h)
Lợi nhuận
Phân đoạn thị trường


Sản phẩm


Tại sao
Cho ai
Giá


ở đâu
Doanh thu
Thị trường mục tiêu
Cái gì
Phân phối


Khi nào
Ai
Thị phần
Định vị
Xúc tiến


Như thế nào
Bao nhiều

0 nhận xét:

Đăng nhận xét