Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Thâu tóm và hợp nhất từ khía cạnh quản trị công ty

Thâu tóm và hợp nhất công ty (tạm dịch từ mergers and acquisitions – M&A) là những hoạt động kinh doanh và quản trị không xa lạở các nền kinh tế phát triển trên thế giới. Tại Việt Nam, cho đến nay, các phương tiện thông tin đại chúng và thậm chí cả một số văn bản pháp luật của Việt Nam sử dụng thuật ngữ “sáp nhập và mua lại” để chỉ khái niệm M&A. Tuy nhiên, khái niệm và các hoạt động thuộc M&A đa dạng hơn nhiều so với khái niệm “sáp nhập và mua lại” (xem chi tiết khái niệm, cách phân loại trong Phần 2).
Trên thế giới, các hoạt động M&A đã trải qua nhiều thăng trầm. Hơn 100 năm qua, Hoa Kỳđã chứng kiến 5 chu kỳđỉnh cao của hoạt động sáp nhập công ty: đó là các năm 1895-1905, 1925-1929, 1965-1970, 1980-1985 và 1998-2000. Làn sóng M&A diễn ra mạnh mẽ và song hành với những giai đoạn kinh tế tăng trưởng nóng. Đó là thời điểm ban quản trị của các công ty liên tục hoạt động dưới sức ép cạnh tranh rất lớn từ thị trường. Khái niệm tăng trưởng lợi nhuận và mở rộng hoạt động thông qua M&A đồng nghĩa với sự tồn tại của công ty nói chung, cũng nhưđịa vị của chính họ ở các công ty này nói riêng.
………………………..
Tên eBook: Thâu tóm và hợp nhất

Ngôn Ngữ: Tiếng  Việt

Định Dạng: PRC

Tác giả:Nguyễn Đình Cung* Lưu Minh Đức**
Download (Tải Sách): [ Click Here ] Pass: tailieumarketing.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét