Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Giáo trình marketing căn bản


Giáo trình marketing căn bản

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Huyền (chủ biên)

Chương 1: Khái quát chung về Marketing
Chương 2: Thị trường và nghiên cứu thị trường
Chương 3: Chính sách sản phẩm
Chương 4: Chính sách giá cả
Chương 5: Chính sách phân phối
Chương 6: Chính sách xúc tiến hỗn hợp.


Tài liệu không mới, hy vọng sẽ giúp cho các bạn cần^^

Định Dạng: PDF
Dạng nén: RAR
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Download: [ Click Here ] Pass: tailieumarketing.com
Marketing căn bản

2 nhận xét:

Bộ tài liệu rất đơn giản, xúc tích và có tính ứng dụng rất cao.

cảm ơn bạn nhìu nhé !!!!!

Đăng nhận xét