Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Kế Hoạch Marketing Mẫu Tiếng Việt


Bản kế hoạch marketing mẫu

Kế hoạch marketing mẫu rất phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay, người làm kinh doanh hay dân marketing chắc chắn phải am hiểu tất cả các bước trong kế hoạch marketing.

Bản kế hoạch marketing mẫu này phù hợp với doanh nghiệp và các bạn sinh viên khối ngành kinh tế có thể tham khảo. Dưới đây là nội dung của mẫu kế hoạch marketing.

Kế hoạch marketing mẫu.


TÓM TẮT NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
1.1 Phân tích công nghệ
1.2 Phân tích kinh doanh
1.3 Phân tích cạnh tranh
1.4 Phân tích khách hàng
1.5 Phân tích SWOT
1.6 Phân tích hoạt động của thị trường (nếu có)

2. MỤC TIÊU
2.1 Mục tiêu của công ty
2.2 Mục tiêu thị trường

3. CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG
3.1 Chiến lược phân khúc thị trường
3.2 Chiến lược mục tiêu
3.3 Chiến lược vòng đời sản phẩm
3.4 Chiến lược thay thế
3.5 Chiến lược cốt lõi

4. CHƯƠNG TRÌNH MARKETING
4.1 Marketing hỗn hợp
4.2 Các chương trình khách hàng thân thuộc
4.3 Dịch vụ& hỗ trợ khách hàng
4.4 Nghiên cứu thị trường
4.5 Bán hàng trực tiếp
4.6 Lòng tin và sự tín nhiệm
4.7 Xúc tiến thương mại

5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
5.1 Thiết kế và triển khai sản phẩm
5.2 Marketing & bán hàng
5.3 Nhà phân phối
5.4 Các yêu cầu về nguồn lực
5.5 Lập chương trình

6. ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN
6.1 Giám sát các chiến dịch quảng cáo
6.2 Phân tích kinh doanh
6.3 Báo cáo lời & lỗ
6.4 Kế hoạch hội họp
6.5 Hồ sơ khách hàng
6.6 Đánh giá nhânlực bán hàng

7. THÔNG TIN TÀI CHÍNH
7.1 Tóm lược thông tin tài chính
7.2 Giả định tài chính
7.3 Ngân sách
7.4 Kế hoạch doanh số(5năm)

8. KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG
8.1 Dấu hiệu thất bại
8.2 Những chiến lược thay thế

9. PHỤ LỤC

Hy vọng bản kế hoạch marketing mẫu này giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công trong sự nghiệp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét