Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Quản Trị Marketing của Philip Kotler Tiếng Việt

Quản trị Marketing của Philip Kotler

Philip Kotler cha đẻ của Marketing.

Philip Kotler được mệnh danh là cha đẻ của marekting. Ông đóng góp nhân loại nhiều kiến thức về marketing, dưới đây là nội dung cuốn sách Marketing Management được dịch qua tiếng việt.

Nội dung: Quản Trị Marketing - Philip Kotler

Chương 1: Những vẫn đề cơ bản Marketing.

Chương 2: Hệ thống thông tin Marketing.

Chương 3: Phân tích môi trường Marketing.

Chương 4: Phân tích thị trường và người tiêu dùng.

Chương 5: Phân tích thị trường B2B.

Chương 6: Phân tích ngành và môi trường cạnh tranh.

Chương 7: Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu.

Chương 8: Định vị sản phẩm.

Chương 9: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ.

Chương 10: Chiến lược giá.

Chương 11: Chiến lược phân phối.

Chương 12: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp.

Chương 13: Thiết kế một chiến lược Marketing điển hình.

Chương 14: Thực hiện các chương trinh Marketing.

Chương 15: Kiểm tra hoạt động Marketing.

Chương 16: Nghệ thuật bán hàng và quản trị bán hàng.

Chương 17: Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng.

Chương 18: Trở thành người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp.

Chương 19: Kỹ năng lãnh đạo trong bán hàng.

Chương 20: Các công cụ giúp lập kế hoạch bán hàng.

Chương 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách bán hàng.

Chương 22: Tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng.

Quản trị Marketing là một trong những cuốn sách hay của Philip Kotler. Những chương quan trọng sẽ được tóm tắt lại và có câu hỏi, bài tập tình huống để các bạn rèn luyện kiến thức.

Chúc các bạn thành công trên con đường sự nghiệp.
Tải về: Quản Trị Marketing

0 nhận xét:

Đăng nhận xét