Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Khác Biệt Hay Là Chết - Jack Trout & Steven Rivkin

Khác biệt hay là chết

Sách về marketing

Khác biệt hay là chết được đánh giá là một trong những cuốn sách marketing hay nhất của mọi thời đại. Chính qua quyển sách này, khác biệt hóa (differentiate) đã trở thành một “từ ngữ lớn” trong thế giới kinh doanh ngày nay.

Xét thấy tầm quan trọng của việc tạo sự khác biệt, hai tác giả Jack Trout và Steve Rivkin đã cập nhật và bổ sung nhiều ý tưởng và nội dung mới váo ấn bản lần thứ hai này.

Đó là sự tổng hợp thêm 18 ví dụ thực tế, sống động và ba chương hoàn toàn mới. Một chương giới thiệu các nghiên cứu về dòng sản phẩm. Một chương trình bày sự khác biệt qua những tin đồn truyền miệng và chương còn lại nhấn mạnh rằng bạn có thể khác biệt hóa mọi thứ trong mọi lĩnh vực kinh doanh của bạn.

Như rất nhiều nhà marketing đã đọc và giữ lại cuốn khác biệt hay là chết đã làm kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động của họ, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị trong ấn bản mới này.

Nội dung của sách: "Khác biệt hay là chết"

Chương 1: Sự áp chế của lựa chọn

Chương 2: Điều gì đã xảy ra với U.S.P?

Chương 3: Tái phát kiến U.S.P

Chương 4: Chất lượng và định hướng vào khách hàng hiếm khi là những ý tưởng khác biệt

Chương 5: Sáng tạo không phải là ý tưởng tạo khác biệt

Chương 6: Giá cả hiếm khi là ý tưởng tạo khác biệt

Chương 7: Đa chủng loại là một cách khó khăn để tạo khác biệt

Chương 8: Các bước tạo khác biệt

Chương 9: Khác biệt hóa diễn ra trong tâm trí

Chương 10: Làm người tiên phong là ý tưởng tạo được sự khác biệt

Chương 11: Làm chủ thuộc tính là một ý tưởng tạo được sự khác biệt

Chương 12: Dẫn đầu là một cách để tạo sự khác biệt

Chương 13: Di sản là một ý tưởng để tạo sự khác biệt

Chương 14: Thị trường chuyên biệt là một ý tưởng tạo nên sự khác biệt

Chương 15: Được ưa chuộng hơn là một ý tưởng tạo nên sự khác biệt

Chương 16: Cách làm ra sản phẩm là một ý tưởng tạo nên sự khác biệt

Chương 17: Đời mới nhất có thể là ý tưởng tạo sự khác biệt

Chương 18: Sản phẩm “nóng” là một ý tưởng tạo sự khác biệt

Chương 19: Tăng trưởng có thể phá hủy sự khác biệt

Chương 20: Khác biệt hóa đòi hỏi sự hy sinh

Chương 21: Sự khác biệt ở những nơi khác nhau

Chương 22: Duy trì sự khác biệt

Chương 23: Ai chịu trách nhiệm về sự khác biệt?

Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn hoàn thành tốt công việc.

Nhấp vào để tải "khác biệt hay là chết"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét