Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Thấu Hiểu Marketing Từ A Đến Z Philip Kotler

Bản dịch thấu hiểu Marketing từ A đến Z  Philip Kotler

Thấu hiểu Marketing từ A đến Z là một trong những cuốn sách kinh điển của Philip Kotler. Ông được mệnh danh là cha đẻ của Marketing hiện đại.

Phiên bản Việt Thấu Hiểu Marketing

Nội dung thấu hiểu Marketing từ A đến Z phiên bản tiếng Việt có các khái niệm sau:

1/ Advertising - Quảng cáo
2/ Brands - Thương hiệu
3/ Business to business Marketing - Tiếp thị doanh nghiệp đến doanh nghiệp
4/ Change - Thay đổi
5/ Communication and promotion - Truyền đạt và quảng bá
6/ Companies - Công ty
7/ Competitive advantage - Lợi thế cạnh tranh
8/ Competitors - Đối thủ cạnh tranh
9/ Consultants - Nhà tư vấn
10/ Corporate branding - Thương hiệu công ty
11/ Creativity - Tính sáng tạo
12/ Customer needs - Nhu cầu của khách hàng
13/ Customer orientation - Định hướng khách hàng
14/ Customer relationship management (CRM) - Quản lý quan hệ khách hàng
15/ Customers - Khách hàng
16/ Customers satisfaction - Thỏa mãn khách hàng.
17/ Database marketing - Tiếp thị trên cơ sở dữ liệu
18/ Design - Thiết kế
19/ Differentiation - Sự khác biệt
20/ Direct mail - Gửi thư trực tiếp
21/ Distribution and channels - Phân phối và kênh phân phối
22/ Employees - Nhân viên
23/ Entrepreneurship - Doanh nhân
24/ Experiential marketing - Tiếp thị trải nghiệm
25/ Financial marketing - Tiếp thị tài chính
26/ Focusing anh niching - Tập trung và nhắm vào thi trường ngách
27/ Forecasting and the future - Dự báo và tương lai
28/ Goals and Objectives - Mục đích và mục tiêu
29/ Growth strategies - Chiến lược tăng trưởng
30/ Guarantees - Sự bảo đảm
31/ Image and emotional marketing - Tiếp thị hình ảnh và cảm xúc
32/ Implementation and control - Thực hiện và kiểm soát
33/ Information and analytics - Thông tin và phân tích thông tin
34/ Innovation - Đổi mới
35/ Intangible asstes - Tài sản vô hình
36/ International marketing - Tiếp thị quốc tế
37/ Internet and e-Business - Internet và kinh doanh điện tử
38/ Leadership - Lãnh đạo
39/ Loyalty - Sự trung thành
40/ Management - Quản lý
41/ Marketing assets and resources - Tài sản và nguồn lực tiếp thi
42/ Marketing department interfaces - Các quan hệ của phòng tiếp thị
43/ Marketing ethics - Đạo đức tiếp thị
44/ Marketing mix - Tổ hợp tiếp thị
45/ Marketing plans - Kế hoạch tiếp thị
46/ Marketing research - Nghiên cứu tiếp thị
47/ Marketing roles and skills - Vai trò và kỹ năng tiếp thị
48/ Markets - Thị trường
49/ Media - Truyền thông
50/ Mission - Sứ mệnh
51/ New product development - Phát triển sản phẩm mới
52/ Opportunity - Cơ hội
53/ Organization - Tổ chức
54/ Outsourcing - Sử dụng nguồn lực bên ngoài
55/ Performance measurement - Đo lường thành tích
56/ Positioning - Định vị
57/ Price - Giá
58/ Products - Sản phẩm
59/ Profits - Lợi nhuận
60/ Public relations - Quan hệ công chúng
61/Quality - Chất lượng
62/ Recession marketing - Tiếp thị trong thời ky suy thoái
63/ Relationship marketing - Tiếp thị quan hệ
64/ Retailers and vendors - Người bán lẻ
65/ Salers force - Lực lượng bán hàng
66/ Sales promotion - Khuyến mãi
67/ Segmantation - Phân khúc thị trường
68/ Selling - Bán hàng
69/ Service - Dịch vụ
70/ Sponsorship - Tài trợ
71/ Strategy - Chiến lược
72/ Success and failure - Thành công và thất bại
73/ Suppliers - Nhà cung cấp
74/ Target markets - Thị trường mục tiêu
75/ Technology - Công nghệ
76/ Telemarketing and call centers - Tiếp thị từ xa và trung tâm điện thoại
77/ Trends in marketing thinking and practive - Xu hướng trong tư duy và thực hành tiếp thị
78/ Value - Giá trị
79/ Word of mouth - Quảng cáo truyền miệng
80/ Zest - Say mê

Thông qua 80 khái niệm về Marketing chắc hẳn mọi người sẽ có thêm nhiều ý tưởng trong công việc của mình. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho bạn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công trong công việc.
Nhấp vào để tải: "Thấu hiểu Marketing từ A đến Z"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét